ข้อมูลและการสมัคร

โครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”
เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนคนไทย อันจะเป็นผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โดยจัดพร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศเป็นครั้งแรก รวม ๘ สนาม ๘ จังหวัด ที่มีโรงพยาบาลมะเร็งตั้งอยู่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
พุทธมณฑล
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ค่ายจิรวิชิตสงคราม
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ถนน ลำปาง-งาว
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
อ.เมือง - อ.วารินชำราบ
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
รอบหนองประจักษ์
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี - นาสาร
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
สระเก็บน้ำพระราม 9 ธัญบุรี
Powered by MakeWebEasy.com